FOTO: null

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izgradnji i opremanju Centralnog dijela Južnog krila Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o realizaciji Programa pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ovlašteno je da sa Poljoprivrednim institutom Republike Srpske zaključi ugovor o vršenju pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici Srpskoj u 2015. godini.

Ovim ugovorom biće bliže uređena prava i obaveze ugovornih strana, navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, kojim se predviđa uvođenje drugog ciklusa strukovnog studija radi harmonizovanja strukovnog visokog obrazovanja u Srpskoj sa takvim sistemom u EU.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi preciznijeg definisanja pojedinih zvanja koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, odnosno u definisanju i diferenciranju zvanja koja se stiču u različitim disciplinama obrazovanja, zatim diferenciranju zvanja koja se stiču završetkom tri ili četiri godine studija prvog ciklusa.

Među razloge donošenja ovog akta navedeno je jasnije propisivanje zvanja koja se stiču završetkom akademskih u odnosu na zvanja koja se stiču završetkom strukovnih studija, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Ovim izmjenama, između ostalog, predviđa se da lice završetkom prvog ciklusa akademskog studija u trajanju od tri godine stiče akademsko zvanje iz odgovarajuće discipline obrazovanja sa naznakom broja ECTS /ECTS/ bodova, na primjer pravnik - 180 bodova, odnosno akademsko zvanje "diplomirani" u odgovarajućoj disciplini, ukoliko je riječ o licu koje je završilo prvi ciklus visokog obrazovanja u trajanju od četiri godine /240 bodova.

Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )