FOTO: InfoBijeljina

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) krenula je u proces nezakonite uspostave digitalnog identiteta čime se ugrožavaju lični podaci građana, kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uputilo je pismo svim institucijama koje su nadležne za obradu ličnih podataka građana i postupke izdavanja digitalnih certifikata kako bi upozorili da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) zloupotrebljava zakonsku nadležnost pružanja tehničke podrške ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, "čime je dovela u pitanje zaštitu ličnih podataka građana", saopšteno je iz MUP RS.
 
"IDDEEA se upustila u proces nezakonitog izdavanja digitalnih certifikata, te uvođenje udaljenog potpisa i digitalnog novčanika koji nisu zakonski regulisani u BiH i čime se narušava zaštita ličnih podataka građana. Podsjećamo, na nivou BiH ne postoji zakonski okvir za uspostavu digitalnog identiteta u skladu sa važećom EU regulativom, te je, prije bilo kakvih aktivnosti vezanih za digitalnu identifikaciju i usluge povjerenja, potrebno uskladiti pravni sistem sa EU regulativom koja je donesena na nivou Evropske unije ove godine. Digitalni identitet je usko vezan sa informacionom bezbjednošću, a na nivou BiH ne postoji zakonska regulativa iz ove oblasti, čime se značajno povećava rizik od zloupotreba podataka", tvrde u MUP RS.
 
Navode da su ovlaštenja i nadležnosti IDDEEA su jasno precizirane odredbama Zakona o IDDEEA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/08), a što je između ostalog, vođenje i tehnički dizajn, upravljanje bazama podataka i osiguranje drugih tehničkih uslova za nesmetano funkcionisanje baza podataka.
 
"Ministarstva unutrašnjih poslova su, upravo, prema Zakonu o IDDEEA nadležni organ ili izvorni organ koji sarađuju sa Agencijom, a koji obrađuju podatke i koji su vlasnici podataka. Građani se, za svoja prava vezano za lične karte, uključujući i kvalifikovane digitalne potvrde vezane za lične karte, koje je IDDEEA najavila namjeru da izdaje, jedino i isključivo mogu obraćati ministarstvima unutrašnjih poslova koji, shodno zakonskim nadležnostima donose odluke u upravnim postupcima. Svako drugo postupanje koje uključuje zaprimanje zahtjeva od građana u kancelarijama IDDEEA, a koje je IDDEEA najavila, je nezakonito i predstavljaće grubu zloupotrebu", kažu u MUP-u RS.

Pozvali su nadležne institucije da se definiše pravni okvir u oblasti digitalne identifikacije i usluga povjerenja u skladu sa ustavnim nadležnostima i EU regulativom, te da se nakon toga krene sa daljim aktivnostima vezanim za sisteme digitalne identifikacije u usluga povjerenja. Svako drugo postupanje može izazvati štetne posljedice.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )